Arla satsar på biogas i samarbete med FordonsGas Sverige AB

Biogas är framtidens energi och en nödvändighet för omställningen till cirkulär mobilitet. Onsdag 12 juni är Anders Ygeman, Sveriges Energi- och digitaliseringsminister, på plats när Arla Sverige lanserar sin nya satsning på biogasdrivna mjölktankbilar.

– För oss inom FordonsGas är det glädjande att en stor samhällsaktör som Arla Sverige väljer att satsa på biogas. Det är en viktig signal och ett tydligt tecken på hur företag behöver bli mer intresserade av hela sin produktionskedja, säger Emil Glimåker, FordonsGas Sverige AB.

Enligt Arla Sverige och FordonsGas Sveriges beräkningar kan gödsel från Arlaägarnas gårdar ge biogas som motsvarar 54 miljoner liter diesel. Och restprodukten blir luktfri och högeffektiv gödning. På Arla ser man därför både möjligheten att göra gårdarna till en språngbräda för Sveriges omställning till fossilfri trafik och ett sätt att sluta kretsloppet.

– Det är ett initiativ som vi verkligen välkomnar. Biogas är framtidens energi just därför att alla vinner, säger Emil Glimåker.

FordonsGas Sverige AB är Sveriges ledande företag inom gasenergi och driver ett växande nätverk av tankstationer för både lätt och tung trafik. FordonsGas har också Sveriges enda produktionsanläggning för flytande biogas.

– Vi satsar nu på snabb utbyggnad av ett heltäckande nät för flytande gasenergi i Södra och Mellersta Sverige för att tillgodose den tunga trafikens behov, berättar Emil Glimåker.


Invigning av Arlas biogassatsning
Datum: 12 juni 2019
Tid: 10:45
Plats: Kullingsjös gård i Vårgårda, Rensvist Elmersgården, 447 91 Vårgård

Medverkande
Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister
Tobias Kullingsjö, Arlabonde i Vårgårda
Ann Freudenthal, Hållbarhetskommunikationsansvarig Arla Sverige
Emil Glimåker, vd FordonsGas AB

Läs Arlas pressmeddelande här

Fakta: Biogas
Biogas består i huvudsak av gasen metan. Den bildas naturligt vid nedbrytning av organiskt material och kan produceras lokalt överallt i världen. Därför är det en konfliktfri energikälla. Att samla upp metangas och använda den som energikälla är smart på mer än ett sätt. Dels är det förnybar energi, men inte minst är metan i sig självt en växthusgas. Genom att hindra den från att gå ut i luften uppnår man ännu större klimatpositiv effekt.