Biogas – allt du behöver veta

Biogas är ett förnybart bränsle som framställs genom rötning av organiskt material. Biogas består till största delen av metan och används främst som fordonsgas. Genom att tanka bilen med biogas kan man sänka sina koldioxidutsläpp med cirka 95 procent jämfört med bensin och diesel.

Vad är biogas? 

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Biogas kan utvinnas från jordbruk, matrester och andra biologiska produkter (ja, allt du slänger i matsoporna kan bli till biogas!) Den biogas som används som drivmedel består till 97 procent av metan.

 

Biogas är helt enkelt återvinning av restprodukter som förgasas och används som drivmedel – och sluter därmed cirkeln i den cirkulära ekonomin.

Biogasen bidrar till en cirkulär ekonomi

Biogasproduktion är ett effektivt sätt att ta hand om samhällets avfall och göra det till användbara miljövänliga produkter: biogas och biogödsel. När biogas produceras i avfalls- och rötningsanläggningar behåller rötresten alla näringsämnen (fosfor, kväve och kalium) som finns i avfallet. Genom att gödsla marker med detta så kallade biogödsel återförs viktiga näringsämnen till marken, kretsloppet sluts och resurskrävande handelsgödsel kan ersättas. Produktionen av biogas är en win-win, helt enkelt.

Restprodukten från produktionen är en näringsrik rötrest som kan användas som ekologisk biogödsel inom jordbruket.

15 000 fler gröna jobb med biogas 

Förutom klimatnytta och bättre luftkvalitet bidrar produktionen av biogas även till fler gröna jobb och bättre ekonomi. För att producera biogas krävs anläggningsarbeten, insamling av avfall, drift och underhåll av produktion, distribution och försörjning. Dessutom tillkommer konsulttjänster och tjänster från underleverantörer.

Flera undersökningar gjorda i samband med den nationella biogasstrategin visar att för varje inhemskt producerad GWh biogas skapas ett arbetstillfälle. Gasbranschen har satt upp ett mål om att 15 TWh biogas ska användas i Sverige till 2030. Om all använd biogas produceras i Sverige skulle det alltså innebära 15 000 gröna jobb – bra va?

Att köra på biogas

Biogas kan användas till mycket (till exempel rostar Arvid Nordquist kaffe med ugnar som drivs av biogas!), men det är det är faktiskt som drivmedel i fordon den gör som mest klimatnytta. Genom att ersätta bensin och diesel med biogas kan vi minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som det ger minskade luftföroreningar i städerna. Till skillnad från diesel och biodiesel släpper biogasen inte ut farliga partiklar som NOx (kväveoxider) – utsläpp som bidrar till luftföroreningar som beräknas leda till 3000 dödsfall i Sverige varje år.

Läs mer: Biogas vs. HVO

Att köra på biogas

Biogas vs. naturgas – vad är skillnaden?

Fordonsgasen man tankar bilar med är ofta en blandning av naturgas och biogas. Innehållsmässigt är gaserna relativt lika: biogasen innehåller 97 procent metan, medan naturgasen innehåller 90 procent metan och resten propan och gasol. Den största skillnaden mellan biogas och naturgas är att biogas är helt förnybar och ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin och diesel. Naturgasen är ett fossilt bränsle och släpper likt andra fossila bränslen ut koldioxid vid förbränningen. Klimatmässigt är naturgasen dock bättre än bensin – den släpper ut 25 procent mindre än olja, men också mindre svavel, kväveoxider, tungmetaller, stoft och sot.

Hur stor andel biogas som finns i nätet ser olika ut i olika gasnät och länder. FordonsGas Sveriges tankstationer är kopplade till gasnätet som tillhandahålls av Swedegas. Swedegas driver gasnätet i Sydvästsverige, som även kallas det svenska stamnätet. Under 2017 bestod fordonsgasen i Swedegas nät av hela 86 procent biogas och bara 14 procent naturgas. Andelen biogas i nätet fluktuerar något i och med förändringar på marknaden, men vi kan garantera att fordonsgasen du tankar på våra tankstationer alltid innehåller minst 60 procent förnybar biogas.

Att tanka biogas

Tanka biogas

Vill du göra en extra insats för miljön och tanka närproducerad biogas? Härligt! Tanka biogas gör man på en tankstation för fordonsgas – det finns fler än 180 gastankstationer i Sverige, från Boden i norr till Trelleborg i söder. Vi på FordonsGas Sverige har ett 40-tal tankstationer för gas i Västsverige.

Läs mer: Ultimata gasguiden – här kan du tanka gasenergi i Sverige

Tanka 100 procent biogas

På FordonsGas kan du även välja att bli BIO-CNG-kund och tanka 100 procent förnybar biogas. Eftersom biogas kostar lite mer att producera betalar du som BIO-CNG-kund 1,20 kronor extra för varje kilo gas du tankar mot att vi garanterar att tillföra motsvarande mängd biogas i nätet, men du är samtidigt med och bidrar till att främja lokala biogasproducenter och bidrar till fler gröna jobb i regionen.

Så tankar du biogas

Att tanka gasenergi är inget konstigt. Det är faktiskt lika enkelt som på andra tankstationer – bara lite annorlunda. Olika stationer kan se lite olika ut: en del har vridmunstycken och andra ett vanligt “pipmunstycke”. När du tankar kan det låta och vissla om gasen – det är helt normalt och inget att oroa sig över.

Att tanka gasenergi tar ofta lite längre tid än att tanka bensin eller diesel, men det går snabbare än att ladda en elbil.

Läs mer: Steg-för-steg – så tankar du gas

Energiinnehåll i biogas

Tvärtemot vad många tror innehåller biogas mer energi än både bensin och diesel. Energimängd kan visas i enheten kilowattimmar: 1 kilo fordonsgas innehåller ungefär 13 kWh, medan en liter bensin innehåller 8,94 kWh och en liter diesel 9,80 kWh. 1 kilo fordonsgas motsvarar alltså ungefär 1,5 liter bensin eller 1,3 liter diesel.

Pris på biogas

Att köra på gas är schysst för både miljön och plånboken. Kostnaden per mil är ungefär 20 procent lägre än bensin och diesel. Samtidigt som du gör gott för miljön minskar du alltså dina bränslekostnader. Eftersom gas tankas i kilo istället för i liter kan det vara lite klurigt att jämföra priset på gasenergi med fossila drivmedel. Men lugn – vi hjälper dig att räkna ut jämförelsepriset här.

Tanka svensk biogas

Om du tankar biogas på någon av FordonsGas tankstationer kan du vara säker på att biogasen är närproducerad. Vi köper in vår biogas från lokala produktionsanläggningar runt om i Västsverige, till exempel Falköping, Lidköping, Jönköping, Sävsjö och Vårgårda.

Naturgasen i gasnätet

Naturgasen behövs för att säkra leveranser av fordonsgas och i väntan på att det byggs fler anläggningar för biogasproduktion. Den mängd naturgas som finns i våra stationer kommer i huvudsak från de danska gasfälten i Nordsjön. Gasen distribueras via det europeiska gasnätet från Danmark längs västkusten till Stenungsund. Men med det sagt: eftersom naturgasen är fossil (icke-förnybar) jobbar vi ständigt med att öka andelen biogas i våra produkter, och vårt mål är att kunna erbjuda 100 procent förnybar gasenergi på alla våra tankstationer.

Att köra en gasbil

För att tanka biogas behöver du en bil som är gjord för att gå på fordonsgas. Gasbilar finns i alla klasser och olika typer av modeller: både premiumbilar och familjebilar från märken som Audi, Ford, Seat och Volkswagen.

Gasbilar byggs ofta från ottomotorer: den startar på bensin och går direkt över till gasdrift.  En gasbil har därför både en bensintank och en eller flera gastankar. Storleken på tankarna och räckvidden på bilen varierar mellan olika bilmodeller. Ofta kommer du 40-60 mil på gasdrift. Om biogasen tar slut slår bilen automatiskt över till reservtanken med bensindrift, och på den kommer man ofta lika långt till.

Läs mer: Se alla gasfordon på marknaden