Bonus malus – så påverkas du av de nya skattereglerna

Nu är fordonsskatten betydligt dyrare för väldigt många bilköpare. Den 1 juli 2018 trädde nämligen det nya bonus malus-systemet i kraft. Du som planerar att köra på gasenergi kan dock sitta lugnt i bilen. Som gasbilsförare kommer du att få en fast bonus på 10 000 kr när du köper en ny bil.

I syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta har regeringen och riksdagen beslutat om ett bonus malus-system för nya bilar. Systemet trädde i kraft den 1 juli 2018, och innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Låter det invecklat? Läs vidare så ska vi tillsammans reda ut hur du påverkas av de nya skattereglerna.

Vilka fordon omfattas av det nya systemet?

De fordon som påverkas av de nya reglerna är personbilar och lätta lastbilar under 3,5 ton, och som registreras efter den 1 juli 2018.

Vilka fordon kommer att få bonus?

Först och främst: Det nya bonus malus-systemet ersätter den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar som vi tidigare haft. I det nya systemet kommer istället fordon med ett koldioxidutsläpp på 0 till 60 g/km att få en bonus. Detta gäller alltså elbilar, laddhybrider och gasbilar. Bonusen ligger på 60 000 kronor för fordon med nollutsläpp, och minskar därefter med 833 kr för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Planerar du att skaffa gasbil kommer din bonus ligga på 10 000 kr – bra va?

Psst! Alla bilar kommer dock få en lägsta skatt om 360 kronor/år.

 

Vilka fordon kommer att få malus?

Bensin- och dieseldrivna bilar som inte också har ett alternativt drivmedel (och alltså är hybrider) kommer under de tre första åren att få en förhöjd fordonsskatt. Malus-systemet kommer att påverka fordon med högre koldioxidutsläpp än 95 gram per kilometer.

För koldioxidvärde över 95 gram och upp till och med 140 gram är koldioxidbeloppet 82 kronor per gram. För koldioxidvärde över 140 gram är koldioxidbeloppet 107 kronor per gram. Vill du veta mer exakt vad fordonsskatten kommer att ligga på för en specifik bil? Transportstyrelsen kan hjälpa dig att räkna ut din fordonsskatt på deras webbplats!

 

Vad behöver jag som fordonsägare göra för att få bonus?

För att en bonus ska kunna betalas ut måste fordonsägaren lämna in en försäkran till Transportstyrelsen inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. När en klimatbonusbil ställs på första gången kommer Transportstyrelsen att skicka information och en blankett för försäkran till fordonsägaren. Kom ihåg – för att få din bonus måste du skicka in din försäkran inom sex månader från köpet!

Hur beräknar jag min bonus?

Att beräkna skatten kan vara lite knepigt. Men du kan vara lugn! På Transportstyrelsens webbplats finns ett verktyg där du enkelt kan beräkna din bonus.

Sammanfattning

  1. Du som köper en diesel- eller bensinbil med höga utsläpp kommer straffas ekonomiskt under de tre första åren.
  2. Du som köper en gasbil slipper malus och kommer premieras ekonomiskt – med en bonus på 10 000 kr.
  3. Vill vi beräkna exakt vilken bonus eller malus olika bilmodeller kommer att ge? Klicka dig in på Transportstyrelsens webbplats och använd deras verktyg!

Vill du veta vilka gasbilmodeller det finns på marknaden? Vi har listat mängder av dem på vår webbplats!