Bra val – bra reklam!

Sundsvalls Expressbyrå är på väg att dubblera antalet gasdrivna lastbilar i sitt stall. En investering och medveten strategi som inte bara inneburit ökad tyngd vid upphandlingar. ”Det har blivit bra reklam för oss! Folk kommenterar och tycker att det är bra att vi kör grönare, berättar Rickard Wickelgren som är platsansvarig i Alingsås.

Åkeriet, Sundsvalls Expressbyrå, har en mångfacetterad uppdragsportfölj med transporter för både privatperson, företag och organisationer. I och med krav från upphandlare och ökade skatter för till exempel diesel, är det ett ständigt framåtlutat miljöarbete som krävs.

– Diskussionen kring ökade miljökrav inom åkeribranschen har funnits under ganska lång tid, men de faktiska kraven har uteblivit fram till för några år sedan. Det kunden kräver får vi rätta oss efter och vi vill självklart göra vad vi kan för miljön, förklarar Tommy Blom, områdeschef för region syd.

Alltid bra service

I takt med att de traditionella drivmedlen utmanas mer och mer, är de ekonomiska incitamenten glasklara menar Tommy Blom.

– Inköpspriset för en gasbil är högre men driftkostnaderna är ungefär desamma. Det gör valet att gå över till grönare alternativ, bra mycket lättare. Samtidigt har tillgängligheten och alternativen förbättrats. Leveranstiden ser bra ut och vi har alltid fått bra service från våra leverantörer.

Det är en utveckling som lovar mer och bär med sig den framåtanda som krävs för att förändring ska kunna komma till skott – och bestå.

Framtiden lockar

Rickard Wickelgren är entusiastiskt inställd till förändringarna som har skett och även det jobb som ligger framför Sundsvalls Expressbyrå och hela den svenska transportsektorn. Han menar att det bara inom några år kan rulla ytterligare 10 gasbilar för åkeriet.

– Vi är positiva inför framtiden och vill fortsätta ligga i framkant för mer hållbara transporter. Vi har två nya gasdrivna lastbilar som levereras till hösten. De kommer utmanas lite mer med långkörningar, ungefär 45 mil per natt kommer det bli. Det känns spännande! avslutar Rickard

Rickard Wickelgren (t.v) och Tommy Blom (t.h) framför en CNG-driven Scania G410. Lastbilen körs på uppdrag av Västra Götalandsregionen.