Frågor och svar

Många är intresserade och har frågor om gasenergi, och hur det är att vara kund hos FordonsGas. Därför har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna här. Hittar du inte svar på just din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss!

Behöver du ett enstaka kvitto är du välkommen att kontakta kundsupport på 0771-520 200 eller kundsupport@fordonsgas.se (alla dagar 9-16, lunchsstängt 11.30-12.30). Uppge vilken station, belopp eller volym, datum, tid samt vilken e-postadress vi ska skicka kvittokopian till.

Tankar du med FordonsGaskortet kan du välja att få alla dina kvitton på mail istället. Smidigare för dig, och bättre för miljön. Hör av dig till kundsupport så löser vi det.
Ja, tankar du med FordonsGaskortet kan du välja att betala med e-faktura eller autogiro istället för pappersfaktura. Anmälan görs enklast via din internetbank, där du letar upp FordonsGas i listan över de företag som är anslutna till e-faktura alternativt registrerar dig för Autogiro på www.autogiro.se
Ja, från och med 1 januari 2020 lägger vi på en kostnad om 29 kr för pappersfaktura. Vill du spara på miljö och plånbok kan du välja att betala på andra sätt. Du kan till exempel få fakturan via e-post. Isåfall är det bara att skicka ditt namn, personnummer och e-postadress till kundsupport@fordonsgas.se så hjälper vi dig. Du kan även betala med e-faktura eller autogiro – det smartaste och smidigaste sättet, om ni frågar oss. E-faktura och autogiro beställer du enkelt genom din bank. Tack för att du tänker när du tankar!
Från och med 2002 anger tanktillverkarna den maximala livslängden på gastanken till 20 år. Före 2002 sattes den maximala livslängden till 15 år. De första gasbilarna kan därför idag ha gastankar som är för gamla eller snart blir för gamla. Om detta gäller dig har du som fordonsägare två möjligheter; byta gastanken eller koppla ur gasdriften och fortsättningsvis köra på bensin. Det senare är endast möjligt om bilen är godkänd för både gas- och bensindrift. Läs mer på transportstyrelsen.se
Från och med 1 juli 2018 ändras reglerna för miljöbilar i Sverige. Köp av el- och gasbilar premieras med en bonus, medan framför allt dieselbilar beläggs med straffskatt (malus). Bonusen för gasbilar är fast och ligger på 10 000 kr. Läs mer om hur du räknar ut din bonus eller malus – och hur du gör för att ansöka om bonus – i vår bonus-malus-guide.
Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler för gasfordon. Vi har samlat allt du behöver veta om de nya reglerna på en egen sida.
Ja, det gör det faktiskt:

  • Biogas ger en kraftig reduktion (80-90 %) av NOx och PM medan HVO i princip har samma stora problem med NOx och PM som diesel eftersom de, kemiskt sett, är så lika.

  • Precis som biogas kan HVO ge lägre CO2-utsläpp, men EU:s miljöorganisation anser att HVO (till skillnad från biogasen) kan ge dubbelt så hög klimatpåverkan om den produceras från palmolja som odlas på före detta regnskogsmark. Småskalig och hållbart producerad för eget bruk är det en bra produkt, men då efterfrågan på HVO är högre än tillgången räcker den hållbart producerade råvaran – så som slaktavfall eller tallolja – inte till. För nästan alla typer av livsmedel och drivmedel är det istället den storskaligt producerade palmoljan och s.k. PFAD som gäller. Den storskaliga produktionen av palmolja leder till att värdefull regnskog huggs ned för att anlägga monoplantager med endast oljepalm. Detta får katastrofala följder för jordens biologiska mångfald, koldioxidutsläpp, lokala miljöproblem, och ibland även slavarbete och/eller barnarbete som följd. (Se bland annat Naturskyddsföreningens granskning av biodieseln.) Detta är särskilt allvarligt då regnskogen har en viss stabiliserande effekt på klimatet och i princip är omöjlig att ersätta om den en gång huggits ner.

  • Förutom ovan nämnda argument har biogasen även en annan klar fördel – produktionen leder till cirkulär ekonomi, genom att vi tar hand om vårt avfall. Det gör inte HVO från oljepalm (palmolja och/eller PFAD). Biogasen gynnar dessutom biologisk mångfald, tack vare att rötresten används som gödningsmedel på åkrarna igen.

Då finns det risk att munstycke, slang eller i värsta fall dispenser går sönder. Du blir ersättningsskyldig och beloppet sätts utifrån skadornas omfattning.
Se vår karta för gasenergistationer, som visar alla tankställen för gas i Sverige.
För att jämföra fordonsgaspriset med övriga drivmedel måste du ta hänsyn till att 1 kilo fordonsgas innehåller mer energi än 1 liter bensin. Energimässigt motsvarar 1 kilo fordonsgas ca 1,5 liter bensin. Om du vill jämföra priserna måste du därför dela gaspriset med 1,5.
För att jämföra priset på BiGreen med diesel måste du ta hänsyn till att 1 kilo BiGreen innehåller mer energi än 1 liter diesel. Energimässigt motsvarar 1 kilo BiGreen cirka 1,4 liter diesel. Om du vill jämföra priserna måste du därför dela BiGreenpriset med 1,4.
Energimängd kan visas i enheten kilowattimmar (kWh). Genom att använda samma kilowattimmar kan man också jämföra energiinnehållet i olika drivmedel. 1 kilo fordonsgas innehåller ungefär 13 kWh, medan en liter bensin innehåller 8,94 kWh och en liter diesel 9,80 kWh. 1 kilo fordonsgas motsvarar ungefär 1,5 liter bensin eller 1,3 liter diesel. Läs mer på Energigas hemsida.
Vår fordonsgas (CNG) innehåller alltid minst 60 procent biogas. Om du blir BIO-CNG-kund (tidigare Grön 100) köper du alltid 100 procent biogas, oavsett vilken av våra stationer du tankar på. Vi kallar det för grön gas-principen. Det fungerar ungefär som när du tecknar ett avtal om grön el: vi tillför lika mycket biogas i gasnätet som du tankar ditt fordon med.
Ja! Genom att bli BIO-CNG-kund (tidigare Grön100-avtal) tankar du alltid 100 procent biogas, oavsett vilken av våra stationer du tankar på. Vi kallar det för grön gas-principenDet fungerar ungefär som när du tecknar ett avtal om grön el: vi tillför lika mycket biogas i gasnätet som du tankar ditt fordon med.
Ja, det tillsätts stora mängder biogas till nätet vid bland annat Rya reningsverk i Göteborg (Gasendal). Gasnätet är ett energieffektivt sätt att distribuera gasen.
BiGreen är vårt produktnamn på flytande fordonsgas (LNG) – gasenergi särskilt anpassad för lastbilar och tung trafik. Istället för att trycksätta gasen kyls den ner till -160 grader och blir ett hållbart alternativ för fjärrtransporter. Precis som vår komprimerade fordonsgas (CNG) innehåller BiGreen minst 50 procent förnybar biogas, och ger upp till 50 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med diesel vilket innebär ett rejält kliv mot uppsatta miljömål.
BIO-CNG (tidigare Grön100) är FordonsGas produktnamn för när du tankar 100 procent biogas. Begreppet används ofta internationellt i sammanhang där du tankar biogas och används som standard för alla bolag inom Air Liquide-koncernen.
Fordonsgas (eller CNG, som den kallas internationellt ) är ett samlingsnamn för den komprimerade gasenergi som används som drivmedel till fordon anpassade för gasdrift. Fordonsgasen består huvudsakligen av metan och innehåller antingen metan från biogas, naturgas eller en blandning av dessa två. Till skillnad från många andra drivmedel är fordonsgas hållbart, med låga utsläpp av CO2  , partiklar och hälsoskadliga ämnen. Hos oss på FordonsGas kan du välja mellan att tanka CNG med minst 60 procent förnybar biogas, eller bli BIO-CNG-kund (tidigare Grön100) och tanka 100 procent biogas.
Vår gasenergi består till största del av metan. Rent kemiskt är metangasen densamma oavsett om den kommer som naturgas eller biogas. När kunder väljer att bli BIO-CNG-kunder (tidigare Grön100-avtal) och tanka 100 procent biogas ser vi till att samma mängd biogas tillförs i vårt gasnät. För precis som när det gäller grön el är inte det viktiga vad just du får i kontakten eller tanken vid ett enstaka tillfälle, utan att andelen förnybar energi ökar i hela systemet. Var med och gör skillnad du också – bli BIO-CNG-kund här!
Vår biogas är närproducerad och köps in från lokala produktionsanläggningar runt om i Västsverige, till exempel Falköping, Lidköping, Jönköping, Sävsjö och Vårgårda.
Naturgasen kommer i huvudsak från de danska gasfälten i Nordsjön. Gasen distribueras via det europeiska gasnätet från Danmark längs västkusten till Stenungsund.
Naturgasen behövs för att säkra leveranser av fordonsgas och i väntan på att det byggs fler anläggningar för biogasproduktion. Naturgasen är bättre än bensin och diesel när man tittar på lokala utsläpp och hälsoeffekter. Om man jämför naturgas med till exempel bensin så släpper naturgasen ut upp till 20 procent mindre koldioxid. Men med det sagt: eftersom naturgasen är fossil (icke-förnybar) jobbar vi ständigt med att öka andelen biogas i våra produkter, och vårt mål är att kunna erbjuda 100 procent förnybar gasenergi på alla våra gasstationer.
Ja, vi har kamerabevakning på ett antal av våra gasenergistationer. Stationerna är obemannade och vi har kamerabevakning för driftövervakning och ur säkerhetssynpunkt. Uppgifterna sparas max 2 månader. För mer information om hur vi lagrar personuppgifter, se "Hur behandlar FordonsGas mina personuppgifter?"
Det är viktigt för oss på FordonsGas att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Därför tycker vi det är bra att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träde i kraft den 25 maj 2018, gör det tydligare vilka rättigheter du som kund har och vilka skyldigheter vi som företag har.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på alla företag och sätter fokus på kundens rättigheter.

Vill du läsa mer om hur vi behandlar och delar med oss av personuppgifter så läs vår Integritetspolicy.
Läs mer här: Cookies på fordonsgas.se.
Vi på FordonsGas försöker göra så mycket som möjligt för att leva som vi lär, minska våra utsläpp och bidra till en hållbar cirkulär ekonomi. Vi är till exempel miljödiplomerade. Det innebär bland annat att vi försöker minska koldioxidutsläppen från våra egna transporter, resa så hållbart som möjligt, källsortera avfall och arbeta aktivt för att ständigt minska energiförbrukningen i verksamheten.
Inga problem, det fixar vi! Klicka på respektive länk för att ladda ner dokumentet: