Flytande gasenergi ger cirkulär mobilitet

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter nå negativa utsläpp. Arbetet med att ställa om är igång och ett tydligt exempel på det är de nya lastbilar på flytande gasenergi som nu är i trafik. Idag, fredagen den 14 september, tankar Samat Nordic för första gången sin lastbil som går på flytande gasenergi vid FordonsGas tankstation på Stigs Center i Göteborg.

– Vi har lång erfarenhet inom transportindustrin och ser en förflyttning till hållbara drivmedel som en del i utvecklingen. Transportindustrin har tillsammans med fordonsleverantörer och en hållbar infrastruktur med möjligheter att tanka på flera strategiska platser i landet, som en förutsättning för att lyckas nå målen. Det är med en viss stolthet som vi har den första kommersiella lastbilen i Sverige, säger Christer Grahn, VD för Samat Nordic AB.

Cirkulär mobilitet – hela vägen

Lastbilen kommer att köras på uppdrag av Air Liquide Group som FordonsGas är en del av sedan december 2014. Air Liquide är världens ledande leverantör av gas, teknik och tjänster för industri och sjukvård.

”Ett strålande exempel på där det cirkulära syns i flera led.” 

– Det känns väldigt kul att vi inom koncernen kan visa på en cirkulär mobilitet hela vägen. Med den här bilen kör vi nu gas med gas – ett strålande exempel på där det cirkulära syns i flera led, säger Emil Glimåker, VD på FordonsGas.

Nya stationer för flytande gasenergi

FordonsGas Sverige AB har idag två stationer för flytande gasenergi och kommer de närmaste månaderna att fördubbla antalet.

– Just nu pågår schaktarbeten för vår nya station för flytande gasenergi i Götene. Stationen beräknas vara klar innan årsskiftet och strax därefter öppnar vi upp ytterligare en station i Mjölby. Vi ser väldigt positivt på den utveckling som just nu sker in om transportsektorn. Det byggs och pratas cirkulärt och förnybart på ett helt nytt sätt, avslutar Emil Glimåker.