FordonsGas levererar flytande biogas till Göteborgs hamn

FordonsGas, som är en del i Air Liquide-koncernen, har tecknat ett långsiktigt avtal med Swedegas, Sveriges gasnätsägare som möjliggör bunkring av flytande biogas till rederier i Göteborgs hamn.

Sjöfartstransporter är en källa till global uppvärmning och behöver ställa om från olja till miljösmarta alternativ. Flytande biogas är en del av det cirkulära kretsloppet och minskar koldioxidutsläppen med 90% och partikelutsläppen med 85%. 

FordonsGas är Sveriges enda producent av flytande biogas och har genom avtalet med Swedegas nu tillgång till bunkringsanläggningen och kan erbjuda rederierna ett förnybart och hållbart drivmedel. Den flytande biogasen produceras regionalt vid FordonsGas flytande biogasanläggning i Lidköping.

Läs mer hos Swedegas: Nytt avtal mellan Swedegas och FordonsGas – flytande biogas ger Göteborgs sjöfart klimatfördelar