Möt FordonsGas på Almedalen 2019

Almedalen har varit en knutpunkt för demokratiska möten i över 50 år. FordonsGas är på plats även i år. Under veckan diskuterar vi hållbara transporter och framtidens energi tillsammans med KNEG och Arla.

Under vecka 27 fylls Gotland och Almedalen av politiker och företag som står redo att diskutera framtidens Sverige. I år är vi på FordonsGas stolt med i två seminarium om framtidens energi.

En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?

Tillsammans med KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, diskuterar FordonsGas, flera andra företrädare från branschen och utvalda politiker vilka politiska initiativ som behövs för att nå målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.

När: Onsdag 2019-07-03
Tid: 13:00–13:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14

Läs mer om seminariet här.

Från hästkraft till kokraft och tillbaka – framtidens fossilfria transporter

Arla, Energigas Sverige och FordonsGas diskuterar vilken roll biogas har för att uppnå Sveriges klimatpolitiska mål att minska utsläppen från transportsektorn. Fler och fler mjölkbönder ser potentialen i att utvinna biogas från sina kors gödsel, innan näringen återförs till åkern. Men vad krävs för att fler ska våga ta steget? Hur stor potential har biogas att bidra till omställningen till fossilfria transporter?

När: Torsdag 2019-07-04
Tid: 14:30–15:30
Plats: Tomorrow’s Trädgård, Mellangatan 15

Läs mer om seminariet här.


Foto från: Region Gotland, Peter Häggblom Norrby