FordonsGas tankstation för flytande biogas i Götene – startskottet för en snabb nationell utbyggnad

13 mars invigs i Götene Sveriges första tankstation för flytande biogas inom ramen för Klimatklivet. Det är FordonsGas Sverige AB som öppnar sin fjärde tankstation för flytande biogas. Nu väntas en fortsatt snabb utbyggnad av infrastruktur för tankning av flytande biogas – så att fler kan ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybar gasenergi.

FordonsGas, landets ledande aktör inom biogas för fordonsdrift, byggde sin första station för flytande biogas redan 2010. Nu vädras morgonluft och FordonsGas ser den nya anläggningen i Götene som symbol för en kommande expansiv utveckling.

– Äntligen, nu händer det, det är vår känsla. Både kunder och branschen tror på tekniken och det gör att fler vill satsa på flytande biogas för tunga transporter, säger Emil Glimåker, vd FordonsGas Sverige AB.

Satsande företag tar täten

FordonsGas investering i en ny station i Götene är en följd av att åkeriet Götene Kyltransporter nu gör en av de största investeringarna i Sverige, med upp till 50 nya lastbilar som kör på flytande biogas.

Många lastbilstillverkare satsar på gasdrift. Däribland Volvo Lastvagnar som ser övergången från diesel till flytande biogas som en viktig förutsättning för att nå Sveriges klimatmål, en minskning av koldioxidutsläppen från transporter med 70 procent till år 2030.

– Den nya tankstationen i Götene är ett bra exempel på den samverkan och vilja som finns hos alla parter för att nå Sveriges utmanande mål, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar. Flytande biogas spelar en viktig roll i omställningen – och nu tror vi på en fortsatt snabb utbyggnad av infrastrukturen.

Fortsatt nationell utbyggnad

Götene är först ut i den fortsatta utbyggnaden av tankstationer för flytande biogas, redan nästa månad öppnar FordonsGas en tankstation i Mjölby. FordonsGas planerar att täcka södra och mellersta Sverige med en välfungerande infrastruktur.

– Investeringsstödet från Klimatklivet har verkligen inneburit ett stort steg framåt för vår bransch, säger Emil Glimåker,. Ju fler som investerar i klimatsmarta, gasdrivna lastbilar och ju fler tankstationer vi kan etablera – desto snabbare kommer vi klara av omställningen till hållbara transporter.

 

Läs mer: Tankstation för flytande biogas i Götene – startskottet för en snabb nationell utbyggnad


 

Fakta:

FordonsGas Sverige AB
FordonsGas med säte i Göteborg är en av landets största aktörer inom gasenergi. Företaget är en del av Air Liquide Group och vill genom sitt växande nätverk av mer än 40 energi­stationer öka såväl andelen biogasdrivna resor som transporter. Air Liquide är Sveriges enda tillverkare av flytande biogas (LBG).

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa – ofta organiskt avfall – och består till största delen av metan. Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra energialternativ finns tillgängliga.

Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle. Projektmedlemmar är Biogas Väst, Västra Götalandsregionen, FordonsGas, Gasum, Volvo Lastvagnar, Chalmers tekniska högskola och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.

Klimatklivet är ett investeringsstöd från Naturvårdsverket, förlokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om.