Framtidens energi finns både här – och på Mars!

Tesla-grundaren Elon Musk har redan fattat det: framtidens energi är gas. I arbetet för att utforska och kolonisera Mars satsar hans företag SpaceX på utveckling av framtidens raketmotorer, Raptor. Motorerna drivs med bränslet methalox, en blandning av flytande metangas och flytande syre.

Fyll tanken – på Mars?

Visst är methalox ett högoktanigt bränsle med stor effekt. Men en annan fördel är att det finns möjlighet att utvinna metan på Mars. Vid en framtida etablering på vår grannplanet ser man möjlighet att bygga gasenergistationer!

Första testen genomförda

Första testet av den nya Raptor-motorn med methalox genomfördes i Texas i september 2016. Ett år senare kunde Elon Musk berätta att en mindre Raptor hade tagits fram, och att flera Raptorer-motorer skulle driva den BFR-raket som håller på att utvecklas.