Sänk era utsläpp och vinn upphandlingarna

Att fler väljer kollektivtrafik är viktigt för miljön i våra städer. Går bussarna på biogas är det ännu bättre. Då minskar utsläppen av farliga partiklar rejält – för att inte tala om vinsten i klimathänseende. Buss och kollektivtrafik är en viktig del av framtidens mobilitet. Vi måste bli fler som tar bussen, och det måste bli fler bussar som drivs med gasenergi. För klimatets skull – och luftens! Därför är gas framtidens energi.

Framtidssäkra era affärer.

Skatter, miljöavgifter och missade kontrakt. För att inte prata om en skenande klimatkatastrof. Vem har egentligen råd att inte byta till gasenergi?

Bli inte sittande med en gammal fordonsflotta.

Värdet på en vagnpark med fossilare kan bli svår att beräkna. Börja skifta över till modernare drivmedel i tid.

Sänk utsläppen.

En gasdriven fordonsflotta sänker era utsläpp av såväl CO2 som farliga partiklar. Byt till framtidens energi och klara både era egna hållbarhetsmål och omgivningens miljökrav.