Flytande gasenergi för hållbara transporter

Att köra på gasenergi är som att köra på diesel, men långt bättre för luften och klimatet. För transporter med lastbil är gasenergi i flytande form (LNG/LBG) det optimala valet för låga utsläpp och hög prestanda. 

Gasenergi för lastbilar

Flytande gasenergi är särskilt anpassad för att fungera effektivt till lastbilar och fjärrtransporter. Med flytande biogas (så kallad LBG) i tanken kör du dessutom på upp till 100 procent förnybar energi! 

Biogas är framtidens energi!

Tung biogas-satsning i Västsverige

Vi måste bli fler som kör på förnybar energi! Därför satsar vi på FordonsGas stort på att utveckla infrastrukturen för gas.