Fortsätt framåt när fossilbilarna stoppas

Miljözoner i centrum, strängare krav och hållbarhetsmål innebär nya spelregler. Ställ om till hållbar mobilitet och framtidssäkra era affärer med bilar som går på gasenergi. Så att ni kan fortsätta köra kunderna hela vägen fram, hämta upp dem i miljözoner och bli det taxiföretag man vill skriva avtal med. Byt till framtidens energi!

Klara kraven, vinn kontrakten.

Med gasdrivna bilar sänker du dina utsläpp av CO2 och farliga partiklar. Nå upp till miljökraven och bli det företag alla vill skriva avtal med.

Access all areas.

Dieselbilarnas tid i city är snart förbi. Med förnybar gasenergi i tanken kan du köra kunden hela vägen fram, hämta upp på flygplatser och i miljözoner.

Sänk utsläppen

En gasdriven fordonsflotta sänker era utsläpp av såväl CO2 som farliga partiklar. Byt till framtidens energi och klara både era egna hållbarhetsmål och omgivningens miljökrav.