Integritetspolicy för FordonsGas Sverige AB

Här nedanför hittar du vår uppdaterade integritetspolicy.

 

Vi värnar om din integritet

FordonsGas Sverige AB, org.nr 556578-0540 (FordonsGas) värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför för att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt enligt gällande lagar och regler. FordonsGas är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller din e-postadress.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar i första hand dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund. I vissa fall måste vi behandla dina personuppgifter för att följa rättsliga förpliktelser, t.ex. för att sköta vår ekonomi och bokföring. I andra fall bedömer vi att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen är planering och utveckling av vår verksamhet, marknadsföring av våra produkter och tjänster, goodwill, administration av försäkringsärenden, säkerhetsändamål och rättsliga anspråk.

Marknadsföring till dig

Vi kan behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring.

Vem kan vi inhämta dina uppgifter från?

Vi kan inhämta uppgifter om din inkomst och skuldhistorik från ett kreditupplysningsföretag, för att kunna bedöma om förutsättningar finns för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Vi kan också inhämta offentliga namn- och adressuppgifter som rör dig från ett kreditupplysningsföretag, för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Till vilka kan vi lämna ut dina uppgifter?

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom vår koncern, våra anställda och konsulter, våra leverantörer av IT-tjänster och marknadsföring, samt finansiella och juridiska tjänster, banker, försäkringsbolag och till myndigheter och andra offentliga organ.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som vi har ett avtal med dig och som längst i ett år därefter. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring sparas enligt lag i sju år och gäller det rättsliga anspråk är det 11 år som uppgifterna sparas enligt lag.   

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Du har alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring.


Kontakta oss

FordonsGas är ansvarig för behandling av dina personuppgifter. Om du har frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss, tel. 031-63 45 30 eller maila till ekonomi@fordonsgas.se.