Nu öppnar vi ny tankstation Mjölby – vår femte station för flytande gasenergi

Torsdagen den 11 april invigs FordonsGas femte tankstation för flytande gas. Stationen i Mjölby uppförs inom ramen för EU-projektet GREAT och blir Östergötlands första tankstation för flytande gasenergi.

Efter den lyckade invigningen av tankstationen i Götene är det nu dags igen! Torsdagen den 11 april inviger vi nämligen vår femte tankstation för flytande gasenergi. Den här gången har turen kommit till Trollegatan 1 (vid Brahegatan) i Mjölby.

Strategiskt läge längs med E4:an i Mjölby

Att den nya tankstationen uppförs just här är ingen slump. Med ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Jönköping blir den inte bara Östergötlands första – den är även en viktig pusselbit i vår pågående satsning att täcka hela södra och mellersta Sverige med en välfungerande infrastruktur för flytande gas. 

– Mjölby passar bra ruttmässigt för våra kunder och är en viktig knutpunkt i ett av Sveriges största varu- och trafikflöden, säger Sofia J Nordström, Sales & Marketing manager HDV på FordonsGas.

Se stationen i Mjölby på vår gaskarta.

Invigning inom GREAT

Torsdagens invigning genomförs inom EU-projektet GREAT (Green REgions with Alternative fuels for Transport) i vilket EUs fond för ett sammanlänkat Europa delfinansierat bygget av tankstationen. Stationen i Mjölby är den första stationen för flytande gas som byggs inom ramen för projektet, vars uppgift är att stärka infrastrukturen för alternativa drivmedel mellan Hamburg och Oslo/Sockholm. Projektet är helt unikt på det sättet att den involverar samarbetspartners från såväl offentlig sektor som drivmedelsleverantörer och fordonstillverkare.

Utbyggnaden i Mjölby kan ses som en del i den utveckling av fossilfria transporter som nu sker i hela Europa.

– Utbyggnaden här i Mjölby är viktig både ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men det kan också ses som en del i den utveckling av fossilfria transporter som nu sker i hela Europa, menar Sofia J Nordström.

Förutom representanter från GREAT och EU kommer även lokala åkare, transportköpare och gasdrivna lastbilar från Volvo, Scania och Iveco att finnas på plats till invigningen.

Expansiv utveckling väntar

Med nyetableringen i Mjölby blir FordonsGas landets ledande aktör inom flytande gasenergi för tunga transporter. Och fler stationer kommer. FordonsGas planerar att täcka södra och mellersta Sverige med en välfungerande infrastruktur. Framöver finns ytterligare ett tjugotal nya tankstationer för flytande gas inplanerade.


Vill du veta mer?

Läs Air Liquides pressmeddelande här.

 

*LBG/LNG: LNG är förkortningen för Liquified Natural Gas, flytande naturgas. Naturgasen omvandlas från gas till vätska vid minus 163 grader, och minskar då 600 gånger i volym – vilket gör att den fungerar effektivt för tunga transporter som behöver mycket bränsle i tanken. LBG är förkortningen för Liquified Biogas, flytande biogas.

Flytande gasenergi är det enda drivmedlet som kan mätas med diesel när det kommer till räckvidd – och är därför ett viktigt och hållbart alternativ till tunga fjärrtransporter. Genom att ersätta olja och diesel med LBG kan utsläppen av koldioxid minska upp till 95 procent, samtidigt som utsläppen av kväveoxider minskar.