Nya miljözoner från 1 januari 2020 – här är allt du behöver veta

Redan idag kan kommuner välja att stänga ute vissa typer av tunga fordon från särskilt miljökänsliga områden i städer genom att införa miljözoner. Men från 2020 kan även personbilar och lätta fordon komma att stängas ute. Vill du kunna köra bil i stadskärnorna i framtiden? Då finns det några saker du behöver tänka på. Kanske är det till och med dags för en ny bil?

Två nya miljözoner

Vägtrafiken är, trots stora utsläppsminskningar, fortfarande en betydande källa till de luftföroreningar som har negativa effekter på människors hälsa och miljön. I Sverige dör ungefär 3000 personer per år i förtid på grund av trafikrelaterade luftföroreningar.

Som ett steg i ledet att förbättra luftkvaliteten införde regeringen en miljözon som hindrar vissa typer av tunga fordon att köra i särskilt miljökänsliga områden. Den används redan idag i åtta kommuner i Sverige.

Från och med 1 januari 2020 kompletteras dock dagens bestämmelser med två nya typer av miljözoner som även berör personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon.

  • Miljözon 2: För att få köra i miljözon 2 krävs att bensin- och dieselbilar tillhör utsläppsklass Euro 5 eller Euro 6. Detsamma gäller för elhybrider, laddhybrider, gasbilar och bilar som kör på E85. Den 1 juli 2022 skärps kraven för dieselbilar – då tillåts endast Euro 6-bilar i miljözonen.
  • Miljözon 3: I miljözon 3 ställs högst krav. Här får endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6 köra. När det gäller tunga fordon får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro VI.

 

Hur många bilar påverkas?

Det beror naturligtvis på om och var miljözonerna införs. Varje kommun bestämmer själva om, hur och när de kommer införa de nya miljözonerna. Men enligt analysföretaget Vrooms beräkningar skulle 7 av 10 bilar som är i trafik i dag inte tillåtas att köra i miljözon 2 efter 2022.

I bestämmelserna om de nya typerna av miljözoner finns dock regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fodon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Hur ska jag tänka om jag vill kunna köra min bil överallt?

Vi måste göra allt vi kan för att minska luftföroreningarna i Sverige. Enligt Trafikverket bör den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer välja fordon med den senaste utsläppsklassen, så snart sådana blir tillgängliga.

Vi på FordonsGas rekommenderar givetvis en gasbil. Genom att köra på biogas sänker du skadliga partikelutsläpp som Nox och PM med upp till 90 procent, samtidigt som du sänker koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med en fossildriven bil. Dessutom bidrar du till fler gröna jobb lokalt och bättre ekonomi!

Genom att köra på biogas sänker du skadliga partikelutsläpp som Nox och PM med upp till 90 procent, samtidigt som du sänker koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med en fossildriven bil.

Hur vet jag om min bil tillåts eller inte?

Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt söka på ditt registreringsnummer. Under fliken Teknisk data > Motor och miljö framgår vilken Euro-klassning din bil har. För äldre bilar framgår ingen Euro-klassning, vilket innebär att de inte tillåts i miljözonerna.

Vill du läsa mer?

Läs gärna mer om miljözonerna på Trafikverkets hemsida. För att se vilka gasfordon som finns på marknaden kan du kika på vår gasbilsväljare – eller varför inte höra av dig till en av våra säljare för att få råd kring hur du kan framtidssäkra din fordonsflotta?