The Ultimate Energy For Circular Mobility

Framtidens mobilitet är cirkulär. Därför satsar FordonsGas på expansiv tillväxt för att bli det ledande energiföretaget inom hållbar mobilitet. FordonsGas är en del av Air Liquide Group och genom vårt växande nätverk av idag mer än 40 energistationer vill vi öka såväl andelen biogasdrivna resor som transporter. Så att luften i våra städer blir renare, global uppvärmning motverkas och kundernas ekonomi blir bättre.

Gasenergi är framtiden!

FordonsGas affärsidé är enkel: vi driver och utvecklar gastankstationer. Eller gasenergistationer, som vi brukar säga. Som du säkert vet kan energi inte försvinna – den bara omvandlas. Detsamma gäller faktiskt för biogasen. Genom att omvandla energin från matavfall och andra restprodukter kan vi skapa ett kraftfullt drivmedel som är närproducerat, långsiktigt hållbart och gör gott genom hela sin livscykel. Ju fler som väljer gasenergi till sina resor och transporter, desto mindre koldioxidutsläpp och bättre luftkvalitet – men också desto fler gröna jobb och bättre ekonomi. Det är därför vi säger att gasen är framtidens cirkulära energi. Och det är därför vi jobbar så hårt på att erbjuda den som drivmedel i våra energistationer.

FordonsGas Sverige AB bildades 1998 och är sedan 1 december 2014 en del av Air Liquide Group. Idag erbjuder vi Västsveriges mest heltäckande gasnät, med över 40 energistationer för komprimerad gas, tre stationer för flytande gas och flertalet bussdepåer för kollektivtrafiken. Och fler är på gång! Vi expanderar ständigt och de kommande åren hoppas vi kunna växa med ännu fler stationer.

Tillsammans mot cirkulär mobilitet

Förutom att driva och utveckla gasenergistationer hjälper vi även våra kunder – allt från privatbilister och tjänstebilsförare till kommuner och företag – att välja närproducerad gasenergi och ställa om till cirkulär mobilitet. För det är tillsammans som vi kan göra skillnad på riktigt.

Med över 20 års erfarenhet kan vi erbjuda rådgivning i omställningen från fossila drivmedel, räkna på totalkostnaderna och hjälpa er att uppnå era miljömål. Vi jobbar nära branschens aktörer, verkar för att påverka politiska beslut och har stenkoll på vilka gasfordon som finns ute på marknaden just nu.

Vill du veta mer? Kontakta en expert på framtidens energi!

Så jobbar vi med vår eget miljöarbete

Vi på FordonsGas jobbar ständigt för att leva som vi lär och arbetar aktivt för att minska vår egen miljöpåverkan. Som ett led i detta är vi miljödiplomerade. Det innebär bland annat att vi beräknar koldioxidutsläpp på våra egna transporter, källsorterar allt internt avfall samt mäter och sätter in åtgärder för att minska energiförbrukningen i verksamheten.

Har du fler tips på vad vi kan göra? Hör av dig till vår miljösamordnare Maria Hjortstam Möller.

Fler stationer över hela Europa

FordonsGas deltar även i GREAT, ett EU-projekt där privata och offentliga aktörer tillsammans arbetar för att minska koldioxidutsläppen från vägtransportsektorn. För att kunna erbjuda en mer tillförlitlig infrastruktur för gröna drivmedel och hållbara transporter bygger GREAT bland annat 70 snabbladdare och tre tankstationer för C-LNG mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Projektet verkar dessutom för att påverka attityder och öka användningen av mer hållbara drivmedel. Bra, eller hur?!