Vad kostar det att tanka gas?

 


 kr/kilo

 

Att tanka gas jämfört med bensin

Fordonsgas innehåller mer energi än bensin och mäts i kilo istället för i liter. Ett kilo fordonsgas (CNG) motsvarar ungefär 1,5 liter bensin. För att räkna ut jämförelsepriset behöver du därför dela gaspriset med 1,5.

Läs mer: Tanka gas vs bensin – så räknar du ut jämförelsepriset!

 kr/kilo

 

Flytande gas – ett konkurrenskraftigt alternativ för tunga fordon

BiGreen är namnet på vår produkt till tunga fordon och den innehåller alltid minst 50 % biogas.

Även flytande fordonsgas, BiGreen, mäts i kilo. Ett kilo BiGreen motsvarar ungefär 1,38 liter diesel. För att räkna ut jämförelsepriset behöver du därför dela gaspriset med 1,38.

Läs mer: LNG och LBG – flytande gasenergi för hållbara fjärrtransporter

Vad bestämmer priset?

Gaspriset följer energimarknadens prissättning och bestäms av ett antal olika faktorer, bland annat inköpspriset från våra lokala producenter. En viktig faktor för priset är huruvida gasen du tankar är naturgas eller biogas. Naturgasen är fossil och distribueras genom det befintliga gasnätet, medan biogasen är förnybar och produceras lokalt.

När du tankar hos FordonsGas kan du vara säker på att du:

  • Alltid tankar minst 60 procent närproducerad biogas
  • Främjar lokala producenter och bidrar till fler gröna jobb i regionen
  • Hjälper till att underhålla det lokala gasnätverket och säkra infrastrukturen för gas