LNG och LBG – flytande gasenergi för hållbara fjärrtransporter

På FordonsGas kan du tanka LNG och LBG – flytande naturgas och flytande biogas. Till skillnaden från komprimerad gas (CNG eller CBG) är den flytande gasenergin särskilt anpassad för att fungera effektivt till lastbilar och fjärrtransporter. 

LNG

LNG är förkortningen för Liquified Natural Gas, flytande naturgas. Naturgasen omvandlas från gas till vätska vid minus 163 grader, och minskar då 600 gånger i volym –  vilket gör att den fungerar effektivt för tunga transporter som behöver mycket bränsle i tanken.

Flytande gas gör det möjligt att frakta större volymer på båt, tåg eller lastbil. På så sätt kan industrier och tankställen i de delar av landet som inte nås av gasnätet få tillgång till gasenergi.

LBG –  för dig som vill köra långt på upp till 100 % förnybar energi

LBG är förkortningen för Liquified Biogas, flytande biogas. Biogas är en förnybar gas som framställs genom rötning av organiskt material, till exempel slam från avloppsreningsverk, matavfall, gödsel eller grödor. LBG är biogas som kylts ner på motsvarande sätt som naturgasen och blivit vätska. Genom att omvandla biogas till flytande form kan den användas som ett hållbart drivmedel till tunga transporter.

Varför LNG och LBG?

Behovet av hållbara energilösningar är stort. Framförallt transportsektorn står inför stora utmaningar. Utsläppen från väg- och sjötransporter ökar. Haven försuras och städernas luft försämras. Samtidigt växer transportbehovet. Det kräver att transporternas miljöpåverkan minskar, genom effektivare teknik och renare bränslen.

Flytande gasenergi är det enda drivmedlet som kan mätas med diesel när det kommer till räckvidd – och är därför det enda realistiska hållbara alternativet till tunga fjärrtransporter. Genom att ersätta olja och diesel med LNG kan utsläppen av koldioxid minska med 20–25 procent (eller upp till 95 procent om du enbart kör på flytande biogas). Utsläppen av kväveoxider minskar dessutom med 90 procent, samtidigt som utsläppen av svavel- och kväveoxider samt partiklar i princip  försvinner helt.

Tankning och tillgång på gasenergi

Att tanka LNG är inget konstigt. Det är faktiskt lika enkelt som på andra tankstationer – bara lite annorlunda. På grund av drivmedlets låga temperatur måste man dock vidta vissa försiktighetsåtgärder.

Antalet tankstationer för LNG ökar ständigt. Fram till 2020 förväntas marknaden för flytande gasenergi öka markant. I Norden finns det idag ett 80-tal tankstationer för LNG.

Vi på FordonsGas jobbar ständigt med att utveckla infrastrukturen för gas. Idag driver vi på FordonsGas ett 40-tal tankstationer för gasenergi runt om i Västsverige. På fem av dessa kan man tanka LNG. Nu är det dags för nästa steg. Tack vare en ökad efterfrågan på hållbara transporter, investeringsstöd från EU och Klimatklivet och satsningar från ägarna Air Liquide Group kommer vi snart ha flera nya tankstationer för flytande gasenergi i drift.  


Fem skäl att köra gaslastbil

  1. Lägre bränslekostnader. Bränsleeffektiviteten skiljer sig såklart åt mellan olika modeller. Ofta är den densamma som för en dieseldriven lastbil. Men eftersom priset på LNG är lägre än diesel finns det goda möjligheter att minska bränslekostnaderna.
  2. Minska din miljöpåverkan. Samma transporter, samma prestanda och samma hastighet – men med 20 % lägre koldioxidutsläpp. Och för dig enbart som kör på flytande biogas sänks utsläppen med upp till 95 %!
  3. Hög prestanda. Dagens moderna gaslastbilar levererar samma prestanda som en dieseldriven lastbil.
  4. Gedigen räckvidd. Räckvidden har tidigare varit en kritisk faktor för gasdrivna tunga fordon. Idag erbjuder flera tillverkare lastbilar med räckvidder på upp till 100 mil (beräknat på ett ekipage på 40 ton).
  5. Välj mellan ett antal olika tillverkare. Volvo, Iveco och Scania har redan förstått att gasenergi är grejen för miljölastbilar. Se vilka gaslastbilar som finns på marknaden i vår gasbilsväljare.

Vill du läsa mer om LNG?

Läs vår branschorganisation Energigas Sveriges rapport.