Vi gör det enklare att färdas hållbart

Att röra sig, resa och mötas är något genuint mänskligt. Men fossil diesel och bensin kan inte driva framtidens resor och transporter. Istället måste vi bli fler som tänker nytt och tankar bättre. Vi på FordonsGas tror att människor vill göra gott, bara det inte är krångligt och för dyrt. Därför ser vi det som vår uppgift – att göra det enklare att färdas hållbart.

Vi tror att den moderna människans resor och transporter är uttryck för ett grundläggande behov. Genom att röra oss och resa krymper vi avstånd, gör världen mindre och livet större. För resor innebär möten, intryck och utbyte av kunskap.

För att fortsätta göra allt detta vi älskar måste fler ta steget mot en cirkulär livsstil. Fossil diesel och bensin är inte hållbara alternativ. Vi måste våga tänka nytt och tanka bättre.

Långsiktigt hållbar energi

Framtidens energi är den som inte tar slut utan återskapas, förnyas och gör nytta genom hela cykeln. Därför är biogas mer än en kraftfull energikälla, produktionen ger också biologisk gödning till våra marker, en levande landsbygd och fler gröna jobb. Genom att fler väljer vår gasenergi kan vi motverka den globala uppvärmningen och skapa bättre luft i våra städer. I en tid när larmrapporter duggar tätt, ser vi på FordonsGas chansen att förändra världen. Genom att sprida kunskap, plantera hopp och visa på enkelheten och lönsamheten i det vi erbjuder.

Idag erbjuder vi gasenergi innehållande minst 60 procent biogas, men vi siktar mycket högre än så. Vårt mål är ren biogas i varje pump och fler levande energi-stationer på lättillgängliga platser.

För vi står redo med energi som är långsiktigt hållbar, konfliktfri och närproducerad. Dessutom ren och enkel att hantera. Därför är det självklart vårt mål att fler väljer gasdrivna transportmedel. Så att vi säljer mer biobränsle. Då kan våra kunder minska sina utsläpp och samtidigt sänka sina kostnader. Företag och organisationer med högt satta hållbarhetsmål kan uppnå dessa genom att välja cirkulär gasdriven mobilitet.

Mot 100 % biogas!

Idag erbjuder vi gasenergi innehållande minst 60 procent biogas, men vi siktar mycket högre än så. Vårt mål är ren biogas i varje pump och fler levande energi-stationer på lättillgängliga platser.

Vi ska se till att biogas hörs och syns och upplevs som ett lika intressant alternativ som grön el. Och genom att göra gasenergi spännande vill vi inspirera fordonsbranschen till teknisk innovation och design.

I den cirkulära ekonomin är alla vinnare

Detta ska vi på FordonsGas göra, och mycket mer. För när vi tar vår uppgift på allvar och gör det enkelt att färdas hållbart, kan vi göra vår vision till verklighet: Att bli det ledande energiföretaget inom hållbar mobilitet.

Allt inom ramen för en cirkulär ekonomi – där faktiskt ingen förlorar. För ju bättre vi utnyttjar vår möjlighet, ju fler vi vinner för vårt syfte, desto bättre värld kan vi lämna vidare.

Vi räddar världen, genom att förändra den.